Όλα τα μηνύματα

Ερ: How much wattage is going to the iron? Is this 60 watts, 90 watts, or more?

Ερώτηση από tedhancock68 επί 2018-05-25 10:16:43

TIM97 60

2022-06-24 11:55:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hey, what is the voltage output for the motors?

Ερώτηση από BG238361411 επί 2022-04-13 04:35:25

tedhancock68 As with all ESCs, the straight battery voltage of 1S is passed to the motor. That would be 3.6 volts nominal, 4.2 volts max.

2022-04-13 04:51:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this board support also batteries with deans connector? As seen in picture?

Ερώτηση από Aerofinn επί 2021-05-13 02:28:22

tedhancock68 Choose the model with Deans. You can’t have both.

2021-05-13 05:57:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this a charging board or receiver? Both are indicated in the title and description.

Ερώτηση από tedhancock68 επί 2020-07-05 06:52:45

zacqueralt The description says: - Qi wireless charger PCBA circuit board,allows to charge for any Qi-enabled device. So I think it is a charger for charging phones etc.

2020-08-09 04:03:47 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How do you hook up the battery to this ESC?

Ερώτηση από metrob0y επί 2021-04-25 12:18:51

tedhancock68 VCC and GND just like the diagram shows.

2021-04-25 12:41:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

tedhancock68 Typically there is a 2 volt differential requirement for most boost modules. In fact, in the description they show 10 as the minimum input and 12 as the minimum output.

2021-01-25 10:06:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it light up in all the colours or just one?

Ερώτηση από mattyhelifish επί 2021-01-10 06:26:25

tedhancock68 You choose the color when you order.

2021-01-10 09:36:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: really right after I buy it you knock it down from 60 to 50 bucks

Ερώτηση από ivan902 επί 2020-12-07 07:46:53

tedhancock68 Still more expensive than a Matek 411WSE and GPS solution. It's priced like an F7.

2021-01-04 11:25:44 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)