Όλα τα μηνύματα

Ερ: How do I configure this?

Ερώτηση από Ofaneka επί 2019-02-16 09:45:51

rezki_b04 no configuration needed , you have to do programming to the receiver , thats it press push button in the receiver then press anny button of Remote , you will see LED flashing

2020-01-16 01:40:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)