Όλα τα μηνύματα

BG101054812 if you press the switch you will see input voltage, press it again and you will see desired boltage for output .

2021-11-23 07:49:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

BG101054812 you need to see your RGB how many watts need, should be 60 or below so that get good birghtness.

2021-11-08 12:26:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: DO THEY WORK WITH THE ALARM 433 AND 868 CONTROL PANELS?

Ερώτηση από denispr επί 2020-04-01 04:13:05

BG101054812 yes they do, you can use its NC or NO contact

2021-11-08 12:21:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)