Όλα τα μηνύματα

BG101054812 this can be used as Z axis for cnc machine you have to use cnc board or adruino bord + cnc shield flashed with grbl farmware use any inerface for cnc and the G- code will do the magic for your projects

2022-05-01 03:21:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this abke to pair with radiomaster tx12 controller?

Ερώτηση από BG461853823 επί 2022-04-08 05:35:10

BG101054812 no only with frsky transmitters, built in D8 reciever from frsky

2022-04-27 07:23:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is there a polarity for the relay coil? Thank you!

Ερώτηση από lolodu025966 επί 2020-05-22 09:04:09

BG101054812 there is no polarity, but you need to add a diode if you will use it with arduino to protect your GPIOs

2022-03-12 01:20:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: , is it good for 230volts?

Ερώτηση από BG443217415 επί 2020-10-06 11:11:47

BG101054812 yes

2022-03-12 01:18:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: serve para estação de solda weller?

Ερώτηση από Laedson Roberto Moreira Ribeiro επί 2020-09-27 10:56:26

BG101054812 I think its standard can fit with many stations brand.

2022-02-25 09:26:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can I control spped of dc motors by PWM?

Ερώτηση από franta.holy επί 2018-11-18 03:59:42

BG101054812 yes with this board you can control speed and direction

2022-02-25 09:25:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: são quantos pares ??

Ερώτηση από NoeRCgomes επί 2022-02-07 05:14:03

BG101054812 3 pair 3 pares

2022-02-25 09:24:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)