Όλα τα μηνύματα

Ερ: does this sensor detects smoke from fire?

Ερώτηση από Giwrgos Nemoukos επί 2018-11-17 03:55:06

wujiahui This can only detect the concentration of flammable gases such as CO and alarm. Can't detect smoke.

2018-11-18 09:12:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it suitable for fire?

Ερώτηση από Giwrgos Nemoukos επί 2018-11-15 03:19:43

Irredenta not suitable for fire

2018-11-25 09:51:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it suitable for fire

Ερώτηση από Giwrgos Nemoukos επί 2018-11-15 03:16:15

Mcfanman not suitable

2018-11-23 03:15:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)