Όλα τα μηνύματα

Ovelixias Αυτό που λες δεν γίνεται γιατί το καλύπτει η ίδια η θήκη . Καλό θα ήταν να είχε και κάποια επέκταση για να μπαίνει και κανονική φόρτιση αλλά ο κατασκευαστής δεν το έχει προβλέψει .

Ovelixias 14/08/2019
6
Σχόλια (2)

Ερ: not include battery 26650.?

Ερώτηση από BG125025164 επί 2021-05-04 09:19:20

Ovelixias Yes not include battery

2021-05-04 03:24:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)