Απαντήσεις

Ερ: not include battery 26650.?

Ερώτηση από BG125025164 επί 2021-05-04 09:19:20

Ovelixias Yes not include battery

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: do tou have a 400w nominal version?

Ερώτηση από giovaniventuri επί 2021-01-31 08:47:19

Ovelixias I have 300w version

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ovelixias it is better to buy 0-24V for this job because with 0-48v you will get 2-3A more.

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I use my laptop power supply? It is 19V, 4,75A

Ερώτηση από Marcoop επί 2020-02-18 04:41:47

Ovelixias Normally you can use your power supply if you know how connect it

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)