Όλα τα μηνύματα

Ερ: DC 5V is ok, but (?) Amper?

Ερώτηση από Gabalyace επί 2020-12-16 03:30:20

Tanveer Adore Generally, the power supply is within 5V 2A.

2020-12-18 09:14:12 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)