Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there a manual or steps to follow please for its installation?

Ερώτηση από PlanèteDrones επί 2021-10-01 10:40:31

SmooveG Download link in the product details as already explained in my product review.

2021-10-01 12:05:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 10/100 wired networking? In 2021? Sorry no sale.

Ερώτηση από SmooveG επί 2021-09-24 03:05:06

Temp0rel I do not understand your question but I can tell you that in the back there is a network connection for a roteur and a built-in wi-fi

2021-09-24 04:40:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What gauge AWG are the wire leads?

Ερώτηση από BlakeGHX επί 2020-05-18 03:32:53

SmooveG Mine are 22 AWG

2021-08-16 11:00:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this work with the DJI Air unit?

Ερώτηση από BG445161618 επί 2021-06-27 02:38:41

SmooveG Yes it will of you know how to connect the wires.

2021-06-27 06:32:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: I need 3 pcs. When item will be available?

Ερώτηση από absolut επί 2021-04-09 08:39:09

SmooveG You might want to ask customer services instead of buyers who don't have access to that kind of information.

2021-04-10 06:58:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)