Όλα τα μηνύματα

Ερ: what length is included USB cable?

Ερώτηση από BG341224473 επί 2022-10-07 08:31:15

The seller about 50cm

2022-10-07 08:49:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do these require a subscription service other than active cell phone?

Ερώτηση από BG341224473 επί 2022-10-07 08:19:16

The seller If you have questions, you can send an email for customer service help

2022-10-07 08:49:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I have a fat shark scout & flysky FX-i6 X, compatible?

Ερώτηση από BG341224473 επί 2021-07-17 02:09:21

schuarch FrSky D8 built-in, you could add a FlySky receiver. But get the Version 2, has better VTX and camera (camera on this version is crap).

2021-07-17 03:22:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the type of the battery

Ερώτηση από eyalch1 επί 2019-11-30 06:33:59

BG341224473 very similar to one I have from a local store, surpringly powerful...this one is priced better too!

2021-07-06 09:58:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (21)