Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it working in pocox3

Ερώτηση από BG248373473 επί 2022-01-11 08:20:04

iacoposb if it has a type C port with audio carrying it will work for sure (if your phone doesn't have a earphone jack, it will work for sure)

2022-03-26 11:31:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: does it works ok?

Ερώτηση από BG333535223 επί 2022-01-29 06:54:37

iacoposb using it from 2 month, no problems until now

2022-03-14 06:11:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is possible to use one unit as receiver and none unit as transmitter to realize a bridge?

Ερώτηση από jannis επί 2021-11-05 06:36:48

iacoposb Yes, you can connect it with optic or aux cable and realize a bridge

2022-02-12 05:35:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: does it need power suply?

Ερώτηση από MorelliMtg επί 2020-08-05 11:43:29

iacoposb No, It Is powered by the USB connected ti the 1st host

2022-01-16 04:22:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)