Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the alloy used for the steel ? if any

Ερώτηση από laurent221 επί 2019-01-14 05:22:08

DP15 In the description it says chrome

2021-11-19 02:09:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: why no US plug

Ερώτηση από chillwithfrost επί 2018-11-01 01:22:18

DP15 This is EU version. Check the power input on other boxes like Chinese version to see if they match your region power output. If they match you can buy Chinese to US plug or any other to US plug adapter and power supply the device.

2021-11-19 02:03:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is this the upgraded version?

Ερώτηση από PaJó επί 2021-10-21 01:13:34

DP15 Yes

2021-11-11 09:44:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How much vertical tilt angle?

Ερώτηση από ppat101 επί 2019-07-04 06:50:39

DP15 96 degrees

2021-11-11 09:36:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: I can’t find the vacuum in the app in region of Chinese mainland, why?

Ερώτηση από Michpana επί 2021-10-12 01:49:36

DP15 You should contact customer support

2021-11-11 09:27:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

DP15 It's a TV Box connected to your tv via HDMI. You can download numerous apps from the store just like a Android smartphone. It has built in Miracast so you can screen mirror your phone screen or play a YT etc video from your phone to the tv. Also you can watch Netflix and Amazon prime in 4K. You'll find inside YT, Netflix and Amazon prime. I hope this helps

DP15 10/02/2021
1
Σχόλια (2)

Ερ: can we plug usb hub to connect keyboard, mouse and pen drive simultaneously ??

Ερώτηση από M_arora επί 2020-01-24 10:13:12

DP15 Yes. I have the Rocketek USB3 Hub plugged on it an it works perfect with my wireless I8 keyboard mouse.

2021-11-03 03:07:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is there any charging base station ?

Ερώτηση από BG220571501 επί 2021-03-13 12:22:30

DP15 No. It's so compact. Just plug the usb type C like a normal smartphone and you are good to go.

2021-11-03 03:00:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

DP15 I don't think that you can gain access to the hdd via pc. Probably you'll need to find another way to gain access via other software etc

2021-10-25 06:28:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the range of light and battery backup?

Ερώτηση από BG113744934 επί 2021-10-25 12:29:49

DP15 Approximately 100m. As for battery backup it depends on the beam mode you'll use and the power and quality of the battery. Don't expect too much from the stock battery.

2021-10-25 05:55:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)