Όλα τα μηνύματα

Ερ: what prop for Modula7 V2?

Ερώτηση από BG142313533 επί 2020-06-12 07:58:53

Christian Not these. These are for the 65mm size whoops. They will fit but won’t perform well.

2022-09-28 09:16:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hello is this pre setup

Ερώτηση από FROST BITE GAMING 360 επί 2021-04-08 04:13:29

Christian Yes, just connect a FrSky transmitter and good to go

2022-09-28 09:15:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Christian No this is the ELRS version

2022-09-28 09:14:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it work with x9d plus ?

Ερώτηση από BG423884925 επί 2022-09-28 09:12:02

Christian Don’t think so. This is FrSky, I believe the X9D is FlySky

2022-09-28 09:14:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: newbie here:) will it work work with dji goggles v2?

Ερώτηση από BG151610518 επί 2022-07-12 03:45:30

Christian No. Analog goggles only

2022-07-12 10:10:08 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this the latest version (without the HD camera)? v2 I believe

Ερώτηση από bar1 επί 2022-06-15 12:50:35

Christian No, this is the 1S analog version

2022-06-15 03:12:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you fly this drone with the goggles and controller from tinyhawk 2 ft rtf kit?

Ερώτηση από BG224519151 επί 2022-06-04 10:04:38

Christian Goggles yes, no problem just need to set the channels to match. Transmitter would depend on the version, I think it would be Frsky but not 100%

2022-06-04 10:09:22 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: la caméra est bonne ? c est quel model?

Ερώτηση από reekoo επί 2021-12-12 09:21:00

Christian Thecamera is a Runcam Nano 3 and its pretty good quality for the size

2022-04-15 05:13:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is the reciver for Flysky version is integrated to the FC or it is external ?

Ερώτηση από adrianstanczyk επί 2020-09-02 01:25:35

Christian integrated

2022-04-15 05:12:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it bluetooth compatible?

Ερώτηση από Jonathan επί 2022-02-14 12:15:19

Christian I don't think they are Bluetooth, they have wifi

2022-02-14 12:28:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will this power up directly from a 1S LiPo with a PH2.0 connentor?

Ερώτηση από Christian επί 2022-01-21 07:21:54

Slangw hanger need to change the cable connector.

2022-01-27 04:29:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What is the maximum range and output power.

Ερώτηση από BG571164505 επί 2021-04-21 04:01:43

Christian Based on ELRS team testing over 30km ideal conditions

2021-11-23 12:39:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it work with fly sky

Ερώτηση από BG535351491 επί 2020-02-14 01:49:31

Christian Frsky only as far as I know

2021-11-23 12:38:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)