Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it POE ? which android APP is using?

Ερώτηση από active123 επί 2021-01-29 07:21:30

cliff I run it Poe with the a vision Poe splitter which does help a lot on cabling without the splitter no it's not Poe. I use IP Cam Viewer app on Android as it is compatible with any onvif camera.

2021-03-03 01:07:31 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: ax 513 car which scale is ?? 1/10 ? 1/8 ?

Ερώτηση από active123 επί 2022-12-27 02:33:19

pestilaci It's perfect for 1-8 1-10, metal, heavy bad for stability

2022-12-29 01:24:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)