Όλα τα μηνύματα

Ερ: ax 513 car which scale is ?? 1/10 ? 1/8 ?

Ερώτηση από active123 επί 2022-12-27 02:33:19

pestilaci It's perfect for 1-8 1-10, metal, heavy bad for stability

2022-12-29 01:24:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)