Όλα τα μηνύματα

Ερ: do I need a pair or is one sufficient?

Ερώτηση από Fredrickraley επί 2021-07-22 12:52:55

Charl Just one is necessary. If you do put two in, the lid will open very slowly. There's also only the one side of the lid that's got access to the inside of the lid for the nut to fit.

2021-09-28 02:56:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it work on Mariner outboard?

Ερώτηση από Fredrickraley επί 2021-05-24 06:05:16

JunhanYu sorry, i do not know about it. you could contact the supplier for help.

2021-06-09 09:39:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello. will it work on 2 stroke 12 pole outboard motor

Ερώτηση από Fredrickraley επί 2021-04-26 02:13:31

Piggyg0u7 Works on 4,6,and 8 cylinder engines.

2021-05-12 04:57:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it work on 3 cylinder 2 stroke engine?

Ερώτηση από Fredrickraley επί 2021-04-30 03:12:13

The seller You can consult online customer service

2021-05-09 09:25:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)