Όλα τα μηνύματα

Ερ: Contains AFHDS 2A protocol for FLYSKY receivers? thanks

Ερώτηση από Deadguy επί 2023-07-19 01:45:44

nightflasher It's ExpressLRS only, no jp4in1 module - so, no!

2023-07-20 08:25:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this support 1303.***** KV Motors on 3s?

Ερώτηση από Tintin1983 επί 2022-06-16 12:10:32

nightflasher Motor dimensions doesn't tell the amp drawings, check motor specs!

2022-11-24 01:50:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a on board vtx? or Vtx included?

Ερώτηση από BG541052071 επί 2022-03-05 10:22:04

nightflasher There is no receiver and no vtx.

2022-11-24 01:49:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello, is it possible to extend the antenna with a coaxial cable ?😊

Ερώτηση από BG381212101 επί 2020-06-21 04:12:24

nightflasher If it is equipped with the u.fl connector, you can use a pigtail or a longer antenna. If you're skilled in soldering, your can do everything you need.

2022-11-13 03:35:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What is the size?

Ερώτηση από BG121205044 επί 2021-03-21 05:59:56

nightflasher According to the size you order, it's that size plus an inch on the longer side.

2022-11-13 03:33:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is this cable compatible with xsr?

Ερώτηση από JulioGlez επί 2019-01-09 12:06:08

nightflasher Possible, the pitch looks like 1.0mm

2022-10-26 03:04:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: posso adicionar modulo gps?

Ερώτηση από BG454816141 επί 2022-03-22 07:18:49

nightflasher Si

2022-10-26 02:59:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: which esc is suitable for this motor ?

Ερώτηση από wlp2so επί 2019-04-22 02:50:44

nightflasher Any 1s esc, like this one AEORC E-Power BE001

2020-09-24 11:57:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)