Απαντήσεις

Ερ: Will this support 1303.5 4500 KV Motors on 3s?

Ερώτηση από Tintin1983 επί 2022-06-16 00:10:32

nightflasher Motor dimensions doesn't tell the amp drawings, check motor specs!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a on board vtx? or Vtx included?

Ερώτηση από BG541052071 επί 2022-03-05 10:22:04

nightflasher There is no receiver and no vtx.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello, is it possible to extend the antenna with a coaxial cable ?😊

Ερώτηση από BG381212101 επί 2020-06-21 04:12:24

nightflasher If it is equipped with the u.fl connector, you can use a pigtail or a longer antenna. If you're skilled in soldering, your can do everything you need.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What is the size?

Ερώτηση από BG121205044 επί 2021-03-21 17:59:56

nightflasher According to the size you order, it's that size plus an inch on the longer side.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is this cable compatible with xsr?

Ερώτηση από JulioGlez επί 2019-01-09 12:06:08

nightflasher Possible, the pitch looks like 1.0mm

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)