Όλα τα μηνύματα

LaFenice2021 si puoi ricaricarlo mentre viene usato a sua volta per fare funzionare altro, ovviamente se assorbimento in uscita sarà maggiore di quello in entrata ... andrà a scaricarsi comunque

2021-05-14 02:15:49 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Hi, can it work at the same time while charging ? Can it be used with European 220V plugs?

Ερώτηση από Malduk επί 2021-05-11 08:31:46

The seller The power station of the Czech warehouse are EU Plug, It is not recommended to work when charging the power station. It is easy to damage the battery and affect its life.

2021-06-09 04:26:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: HI is it possible to set a mp3 from tf card as an alarm sound?

Ερώτηση από Malduk επί 2018-12-07 07:00:37

ram1969 badproduct

2020-01-20 08:26:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi can you set a mp3 as a alarm sound?

Ερώτηση από Malduk επί 2018-12-10 06:18:38

Karen yes

2019-01-28 01:51:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)