Όλα τα μηνύματα

Ερ: HI is it possible to set a mp3 from tf card as an alarm sound?

Ερώτηση από Malduk επί 2018-12-07 07:00:37

ram1969 badproduct

2020-01-20 08:26:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does the bottom conduct?

Ερώτηση από silviobraendle επί 2019-11-10 07:02:03

ram1969 YESit is a conductor for low voltage so no harm

2020-01-20 08:26:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)