Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have a built-in speaker?

Ερώτηση από heleze επί 2020-02-20 09:23:42

dafdc yes

2020-03-05 03:03:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)