Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the thrust of the motor in 3 inch propeller

Ερώτηση από BG155503784 επί 2022-03-08 11:34:47

CasePeezi13 Sorry I haven't installed it yet and I'm using it for land Applications

2022-03-11 11:56:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)
CasePeezi13 02/01/2022
0
Συστάσεις
Σχόλια (1)