Απαντήσεις

Ερ: what is the thrust of the motor in 3 inch propeller

Ερώτηση από BG155503784 επί 2022-03-08 11:34:47

CasePeezi13 Sorry I haven't installed it yet and I'm using it for land Applications

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: passt es an carson Virus? motor 4268 2100kv?!

Ερώτηση από BG491164943 επί 2021-12-26 13:17:02

CasePeezi13 Way too small for that Big Boy

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can i put these on my 2838 motor?

Ερώτηση από BG333222131 επί 2022-01-04 13:57:31

CasePeezi13 Nope there too big

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can you change the battery just incase it got drained?

Ερώτηση από Jappet επί 2021-11-30 00:54:29

CasePeezi13 You can also run 3s need adapter and change settings on esc

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)