Όλα τα μηνύματα

Ερ: Which application does it support?

Ερώτηση από kostas moraitis επί 2022-03-24 04:26:22

maroje Seller Wenhao Hu Compatibility iPhone Requires iOS 9.0 or later. iPad Requires iPadOS 9.0 or later. iPod touch Requires iOS 9.0 or later. Mac Requires macOS 11.0 or later and a Mac with Apple M1 chip.

2022-03-24 04:58:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Is there a guarantee and for how long?

Ερώτηση από maroje επί 2021-09-03 11:41:03

Mrmee It is 1 year.

2021-09-06 08:36:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

huangliyu1 hello. I have updated the information on the product details page. you can go to have a look.

2020-02-09 08:48:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)