Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi does ‘C&L’ is really marked on the product? not only on the picture? thanks

Ερώτηση από Tokke4 επί 2019-04-18 02:25:53

Sakis Noin my item there is no mark C

2021-03-06 01:31:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: For Brazil which version do I choose to buy?

Ερώτηση από BG533744224 επί 2020-12-11 04:33:36

Sakis Globalversion is ok

2020-12-13 05:42:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: 27" and 24". it's ok?

Ερώτηση από ramonpaolomaran12 επί 2020-11-28 08:10:18

Sakis Yes today i install a set up like this and its ok without any problem.

2020-12-05 03:49:41 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)