Απαντήσεις

Ερ: 27" and 24". it's ok?

Ερώτηση από ramonpaolomaran12 επί 2020-11-28 20:10:18

Sakis Yes today i install a set up like this and its ok without any problem.

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)