Όλα τα μηνύματα

woodwelder The box contains 1 blade that has a diameter of 20mm. Hope this helps.

2022-09-26 08:03:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the internal diameter

Ερώτηση από dineshmourya056 επί 2019-07-05 12:00:10

woodwelder I do believe it's 8mm

2022-04-26 01:03:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what material is this made from?

Ερώτηση από woodwelder επί 2022-04-13 10:45:20

ivanbrown001 The main red block is anodised aluminium and the drill alignment bushes are high carbon, wear resistant steel.

2022-04-14 07:09:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)