Όλα τα μηνύματα

Ερ: can I use it with 36v battery? Thanks!

Ερώτηση από janniskininis επί 2021-10-05 12:34:02

ivanbrown001 Motor is for 12V to 24V, i do not recommend it, it would be at your risk.

2021-10-05 05:47:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is this connection waterproof?

Ερώτηση από blackwolf1024 επί 2019-09-04 08:41:46

ivanbrown001 No it's not, the plastic shroud prevents electrical contact and short circuits, water can get in through gaps in the plastic very easily.

2021-09-05 06:24:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does the Opel Vectra 2004 Original Steering Wheel Control work?

Ερώτηση από Baran Elbi επί 2019-09-28 05:33:33

ivanbrown001 Sorry, I don't own this make of car, so unable to help.

2021-09-04 07:51:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have a GPS map of Europe and can I update that map?

Ερώτηση από katseiko επί 2019-10-08 01:49:49

ivanbrown001 I haven't installed it yet, so am unable to advise at this time, sorry.

2021-09-04 07:50:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the camera automatically turn on when reversing? And what camera standard do you attach?

Ερώτηση από katseiko επί 2019-10-08 01:51:16

ivanbrown001 There is a video input phono connection from a rear view camera to the radio. Additionally there is a lead which connects to the reversing light switch, to display the rear view camera image when reverse is selected on the gearstick

2021-09-04 03:33:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

ivanbrown001 $189.99 would be hideously overpriced in my opinion. It performs great for its size, but being so small, $188.99 would not be very good value for money.

2021-08-24 01:40:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)