Όλα τα μηνύματα

Ερ: cables are included or only the board jQuery1113001892987524690759_1615474961664

Ερώτηση από Junior επί 2021-03-11 09:07:01

Kithlywas Cable and the board are all included,as shown in the picture

2021-03-16 01:08:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: This version came with excentric nuts and BMG extruder ??

Ερώτηση από Junior επί 2020-08-31 09:15:52

Shaun Hello Junior, Yes. Mine was Complete with the Extrusions & Nuts to assemble it 100% Working

2020-08-31 09:23:04 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)