Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi there. I have two speakers of 60w RMS (each) and 6 ohms of impedance. It will work?

Ερώτηση από BG934174338 επί 2021-08-30 07:17:34

Shaun Yes, it will Certainly work. Awesome Product!

2021-08-30 10:45:14 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

adamseli Sorry,only notice your question now. No, its only the Gauge.

2019-11-11 01:03:11 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Acompanha que tipo de filamento? PLA, ABS ou PETG?

Ερώτηση από BG951752364 επί 2020-11-12 08:23:56

Shaun Using PLA, ABS or PET-G is determined by the Nozzle Temperature. This printer can be adjusted to use anyone of the 3. My experience is that PLA is the most economical, easiest and most Hassle-Free to use

2020-11-12 08:38:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Wrixlewas When a person or object enters the sensing range of activities, the switch will automatically energized until a stationary state or leave the range states, auto power off.

2020-09-03 01:30:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)