Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it waterproof? Will it work if I wear it in the rain?

Ερώτηση από Transjuicer επί 2020-02-03 11:58:06

aze9219 you use, but its not waterproof

2020-02-05 04:54:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Do I really need a 12V AC AND a 12V DC adapter to run this board? Isn't that a bit overkill?

Ερώτηση από Transjuicer επί 2020-03-09 05:31:19

Matej Matko Can I wire this parallel to the amplifier input?

2020-06-05 05:54:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what is the weld switch plug used for in the operation.?? What do you connect it to???

Ερώτηση από randy επί 2020-07-11 04:51:59

Transjuicer That switch is not (as mentioned) the power switch, the welding switch is a manual trigger for welding. A plug is supplied but you need to attatch a switch yourself. You can buy these for pennies here or at other sites. They are meant to be pressed with your foot so your hands are free to manage the weldig pens. Press foot switch once, spotwelder beeps (as a warning to announce it's going to do the business) and then welds it.

2020-08-20 02:48:49 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: which speaker should I connect in this board 3w or 5w ??

Ερώτηση από wibhakumari761 επί 2019-12-13 09:34:00

Transjuicer i think 3 w max, better to connect to little amplifier board if you want speakers. Also, the speaker output is one speaker (mono) while the headphone output (regular 700mW signal) can be used to put into amplifier.

2020-05-11 06:27:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Do I need a driver to power this module or is it just plug and play with 3.7 / 5 volt dc? Thanks.

Ερώτηση από Transjuicer επί 2020-02-12 08:01:01

FRANCIS Hi,no you can power it directly from a power source ie. 3.7 - 5 V. I powered mine from a USB bank which is 5 V. Wear adequate eye protection !

2020-02-16 12:14:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: do you have the stock now in US?

Ερώτηση από BG153254981 επί 2020-03-29 03:05:25

Transjuicer Askcustomer service, not other buyers ;-)

2020-03-30 04:10:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)