Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is min speed ?

Ερώτηση από singles επί 2018-12-18 11:07:31

ArtistsView speed is controlled by a firedom foot pedal. The hard you press the more power is sent to the unit. With practice, I've been able to run the flex shaft around 2000 rpm.

2021-10-18 09:31:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: На какой стадии мой заказ :76964258?

Ερώτηση από 1toxa2017 επί 2019-12-01 08:57:05

ArtistsView contact customer service for assistance.

2021-10-09 11:54:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: Will this be supplied with an AU cable? (Not a converter)

Ερώτηση από tifkat επί 2021-10-07 03:03:34

ArtistsView you'll have to contact customer service for that answer. I ordered a US version.

2021-10-09 11:54:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

ArtistsView Mine did not come with the yellow wire mentioned. I carefully took it apart, found where wire was supposed to be connected and soldered my own line. Motorcycle has sine been sold so I cannot provide you pictures

2021-09-29 11:44:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: hi the power input is ok with 220/240 volt ?

Ερώτηση από Alsawafi895 επί 2017-12-02 03:16:42

ArtistsView No, you'll blow the item up. Too much overload.

2021-09-29 11:42:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

ArtistsView Sorry, I can't translate your question.Suggest contactingCustomer support for assistance.

2021-09-18 11:09:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what are the threads on the k type thermocouple?

Ερώτηση από spyderxxx επί 2020-08-20 07:33:45

ArtistsView Have not iReceived mine yet, once it gets here, I'll update my review.

2021-09-18 11:07:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is there a decimal point in the included in the digital display?

Ερώτηση από Adir επί 2021-02-08 05:10:42

ArtistsView Haven't received Mine get. Once I have it, I'll update my review.

2021-09-18 11:06:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)