Όλα τα μηνύματα

Ερ: how about FPS?

Ερώτηση από summerh επί 2024-06-15 07:42:02

lehellaz Ask seller

2024-06-24 12:26:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how big are fuses? 10A or 15A

Ερώτηση από JozTa επί 2024-06-21 04:51:36

lehellaz Mini

2024-06-24 12:24:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Could it Works with also a type C-type C cabel, or just with the original ACC?

Ερώτηση από BG353636185 επί 2024-05-12 04:34:57

lehellaz Only with the hardware kit cable

2024-06-10 09:38:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: In what format does it write: *avi; *mov; *mjpg

Ερώτηση από ViktorL επί 2024-03-20 02:21:00

lehellaz Avi

2024-06-03 12:17:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

lehellaz Non ha una batteria, utilizza l'alimentazione dell'auto, se volete registrare avrete sicuramente bisogno di una scheda che accetti fino a 128Gb. Nell'applicazione è possibile impostare se registrare o meno con l'audio interno.

2024-05-26 01:17:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: consigo ler uma mensagem grande completa ?

Ερώτηση από Diogo Filipe επί 2022-01-20 02:58:50

lehellaz No

2024-05-25 12:24:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Does this cable work for BF UV-9R ERA?

Ερώτηση από lukaramazov επί 2020-01-13 10:40:14

lehellaz Yes

2024-05-11 10:01:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Ci sono le istruzioni in italiano ?

Ερώτηση από BG551742223 επί 2024-01-15 07:11:34

lehellaz Chiedete al venditore

2024-05-11 10:01:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how can I get promo code?

Ερώτηση από BG541415172 επί 2023-12-24 03:03:58

lehellaz Search

2024-05-11 10:00:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a Li-Ion battery?

Ερώτηση από BG340423616 επί 2024-03-20 12:33:47

lehellaz Don't have internal battery

2024-05-04 08:11:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have a battery inside? What is the duration of it?

Ερώτηση από BG161557222 επί 2023-11-10 05:19:46

lehellaz Don't have internal battery, works permanently with cable

2024-05-04 08:09:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: The GPS module does not work. It does not measure the speed of the vehicle.

Ερώτηση από IGhost1976 επί 2023-12-17 04:59:46

lehellaz No gps module

2024-05-04 08:07:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

lehellaz Sie können es als Parkwächter verwenden, aber die Bewegungserkennung wird, glaube ich, durch den Gyrosensor aktiviert, wenn sich das Auto bewegt, aber Sie können es so einstellen, dass es permanent Videos für bis zu 48 Stunden aufzeichnet

2024-04-22 02:58:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)