Απαντήσεις

Ερ: What is the best deal for 25pcs. Quantity of 5 buys?

Ερώτηση από BG101031620 επί 2021-08-01 21:31:59

lehellaz It depends on how and how much you want to use it, so decide what to buy

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Hi-how can I change language or force english?

Ερώτηση από BG381311391 επί 2024-06-18 05:00:51

lehellaz Ask seller

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how about FPS?

Ερώτηση από summerh επί 2024-06-15 19:42:02

lehellaz Ask seller

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how big are fuses? 10A or 15A

Ερώτηση από JozTa επί 2024-06-21 04:51:36

lehellaz Mini

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Could it Works with also a type C-type C cabel, or just with the original ACC?

Ερώτηση από BG353636185 επί 2024-05-12 16:34:57

lehellaz Only with the hardware kit cable

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)