Όλα τα μηνύματα

Ερ: If I buy 2 microphones, will they use the same receiver?

Ερώτηση από maseaua2113 επί 2021-08-28 02:21:45

Piggyg0u7 yeah

2021-08-30 05:29:45 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is the cable detachable?

Ερώτηση από Al_Hernandez επί 2021-03-04 04:32:01

maseaua2113 No,it is not detachable.

2022-06-16 05:07:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

zotm_Bigdogge You use a micro receiver with built-in servos. There are several models like that available

2022-03-23 03:31:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)