Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can the output channels be bridged to one speaker?

Ερώτηση από garvin_mangal επί 2019-05-16 10:45:14

wujiahui Yeah,that is OK.

2019-05-16 08:26:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG421221725 ltgg{|}If the guys that wrote the bots want something, like all the 0.11 items, you can be sure we wont get it.

ltgg 09/09/2017
0
Σχόλια (1)