Όλα τα μηνύματα

Ερ: Are there any 3d printed accessories available?

Ερώτηση από monkeyman επί 2020-11-12 04:20:55

fascioti GoPro 8 25degrees mount with Nd slot. - arms protection. - antennas mount

2020-11-29 01:39:16 Βοηθητικός (4)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: What size and lengh are the screws for mounting?

Ερώτηση από monkeyman επί 2018-07-05 02:16:29

Kvrnd width: 7mm height: 22mm

2021-10-09 03:00:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is that price right? There cheaper everywhere else.

Ερώτηση από monkeyman επί 2020-05-13 02:46:32

BG181852013 no

2021-10-01 08:52:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Will there be a flysky version? If no flysky no buy

Ερώτηση από monkeyman επί 2019-10-17 01:40:24

Montis This is RTF product, means it comes with transmitter and the transmitter is compatible with Frsky D8 only. It would be great if Eachine would make BNF version of this quad.

2019-10-18 03:12:45 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can it run on 3s as well?

Ερώτηση από monkeyman επί 2020-02-05 03:09:59

BG523254416 J ai des 350mah je les branche en parallèle si je ne le fais pas je ne peux pas accélérer sans chute de tension à la batterie en 700mah 3s je vole 5mn je pense qu'il faut privilégier le 4s

2021-08-22 06:05:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: What mah batteries do you recommend?

Ερώτηση από monkeyman επί 2019-10-10 02:32:48

Curitis batteries included.

2019-11-06 04:20:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)