Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi, how many lamps are sold per box?

Ερώτηση από BG824211541 επί 2022-01-19 03:26:55

shande_j solo una

2022-09-22 09:29:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hoeveel zitten er in de doos?

Ερώτηση από Michel Mies επί 2022-03-28 01:45:19

shande_j solo viene uno

2022-09-22 09:28:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Lmao who gonna buy this? 💀

Ερώτηση από purplehuy επί 2022-03-02 02:41:10

shande_j *el wey que paso de largo las reseñas*

2022-09-19 01:06:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: me ajuda aqui por favor

Ερώτηση από BG100381411 επί 2021-07-05 05:25:56

shande_j llama al 911 si necesitas ayuda

2022-09-19 01:04:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

shande_j fíjate cuando es la fecha límite del proceso sino y si ya está vencido pide tu dinero de vuelta

2022-09-18 11:01:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does it write and draw specifically on teclast t40 plus

Ερώτηση από BG151645174 επί 2021-11-27 05:07:11

shande_j eso no le puedo asegurar

2022-08-27 03:35:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it only for car or can be used in room also?

Ερώτηση από BG573203552 επί 2022-02-23 11:33:04

shande_j donde quieras pero debe de estar conectado

2022-08-18 10:48:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)