Όλα τα μηνύματα

Ερ: can it also function as a power supply like the HOTA D6 Pro?

Ερώτηση από Line77e επί 2023-02-22 01:58:22

Sebastian Kaczor ok

2023-02-28 03:22:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many uarts does the FC have????

Ερώτηση από BG174004429 επί 2021-12-31 04:24:29

Ralle is it 2 full uarts? tx and rx for both. asking since sometimes for rc link there is only a rx. elrs and a digital vtx requires full uarts.

2023-01-16 11:08:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Kann ich nachträglich den Empfänger durch einen eigenen ersetzen?

Ερώτηση από chrlie επί 2022-06-01 02:13:33

Line77e yes this is possible

2022-06-04 01:48:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the mounting hole size? Will it fit motor size *****KV 2-4S Brushless Motors?

Ερώτηση από hermits επί 2021-11-15 04:55:44

Line77e srewsM2, shaft 1.5mm

2022-05-12 12:02:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)