Όλα τα μηνύματα

Ερ: Não vem com carregador? Apenas o cabo USB?

Ερώτηση από Dinho επί 2020-04-11 02:29:44

guglielmon Si,solo cavo usb

2023-09-20 02:07:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

guglielmon Nonlo ricordo e purtroppo il mio non lo possiedo più.

2023-09-20 02:06:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

guglielmon Toglil'elica e controlla se ci sono sporcizia o capelli sull'asse del motore... altrimenti il motore è andato...

2023-09-12 11:58:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: è compatibile con il baby ape II?

Ερώτηση από rikytrio επί 2023-09-03 08:32:29

guglielmon Nonlo so.

2023-09-05 02:40:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: the function button...is that meant to click mine doesn't seem to just seems locked?

Ερώτηση από garycrash επί 2023-08-30 10:10:39

guglielmon Dovrebbefare click, probabilmente

2023-09-05 02:37:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)