Όλα τα μηνύματα

Ερ: você pode declarar um valor inferior a 50$?

Ερώτηση από BG463923816 επί 2020-08-11 08:12:48

guglielmon contact the customers service

2022-06-20 12:00:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

guglielmon Yes,you can find documentation on github, search pascallanger and DIY-Multiprotocol-TX-Module

2022-06-19 11:59:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: which vtx table should i use?

Ερώτηση από BG494645413 επί 2022-06-11 02:25:13

guglielmon dipendedal Paese dove risiedi, sul sito betaflight trovi le risposte...

2022-06-12 10:36:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: apakah harga di atas sudah termasuk bea cukai?

Ερώτηση από BG534865535 επί 2020-06-22 10:02:48

guglielmon Perl'Italia si, per il tuo paese non so, chiedi al servizio Clienti

2022-06-12 10:31:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: è compatibile con il radiocomando FlySky FS-i6 2.4G 6CH?

Ερώτηση από averna69 επί 2020-06-25 10:49:55

guglielmon No

2022-06-12 10:29:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: for hubsan 501s the moter Racerstar Racing Edition 1806 BR1806 2280KV????

Ερώτηση από nikos660 επί 2018-05-20 02:05:18

guglielmon meglio l'originale

2022-06-04 03:39:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is the kv rating of the motors really 19.000kv or 1.900kv?

Ερώτηση από BG203514134 επί 2021-07-13 02:09:15

guglielmon 19.000Kv

2022-06-04 03:36:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can I use a flysky trans Mitterrand?

Ερώτηση από tothlupi επί 2019-09-15 07:08:19

guglielmon No,frsky only

2022-06-04 03:35:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: What size propeller is best for this quad

Ερώτηση από Peter Looker επί 2019-04-07 06:51:45

guglielmon 3inch...

2022-05-28 03:27:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Kann ich auch die Arme einzeln bestellen?

Ερώτηση από BG561122910 επί 2022-05-24 04:07:50

guglielmon cerca"Martian" su bangood

2022-05-28 03:26:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what do you recommend 2.1mm or 1.66mm lens

Ερώτηση από RcSweden επί 2020-04-28 10:45:04

guglielmon dipendeda che FOV preferisci

2022-05-20 01:41:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what 18650 do fit? buttontop or flattop?

Ερώτηση από BG463818381 επί 2020-09-02 04:47:03

guglielmon flattop

2022-05-20 01:37:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)