Όλα τα μηνύματα

Ερ: Lo puedo instalar en un aveo de chevrolet 2010??

Ερώτηση από BG401183844 επί 2020-10-29 07:47:17

nargir Ido not know

2021-09-07 06:23:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello good day, sorry, it comes with canbus and it really has the 4 gb of ram?

Ερώτηση από BG491617155 επί 2020-08-21 09:46:27

nargir Yesit has canbus. About year with no problem. 4 GB RAM

2021-09-07 06:23:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)