Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will this fit the Voxelab Aquila?

Ερώτηση από Fabian επί 2022-12-13 10:08:56

BG332373951 If X axis is 2020 extrusion probably does. Be aware of timing belt length. Also you should look out of hot end compatibility

2022-12-13 10:43:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello, Is this cable create a paralell connection between the motors, or serial?

Ερώτηση από tsoft επί 2022-06-14 01:24:59

BG332373951 Itis parallel connection for 2 steppers to one board port.

2022-10-18 08:27:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Any chance these work on Anycubic Mega Pro!?

Ερώτηση από MarckOliver επί 2022-10-18 03:41:26

BG332373951 I think not. One of silicon column is sorter than other 3.

2022-10-18 08:25:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I run several LED strips off one WeMos board?

Ερώτηση από BG218056221 επί 2022-03-30 04:26:49

BG332373951 Yes you can if use external power supply for led strips. 5V pin of D1 mini is not capable to supply a led strip.

2022-03-31 12:43:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)