Όλα τα μηνύματα

Ερ: can be used for A23 or A27 12v batteries?

Ερώτηση από justjim επί 2021-05-31 11:04:59

BG114817445 yes

2022-10-16 10:12:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

The seller Dear customer, the net weight of the product (including the battery) is 28.5KG. The product leaves the factory with a speed limit. have a nice day!

2022-09-13 01:45:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can be used for testing A23 or A27 12v batteries?

Ερώτηση από justjim επί 2021-05-31 08:21:38

The seller It can't

2021-05-31 09:10:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this bike does not have yet CE certificate,I KNOW THAT WELL, why do you say lies?

Ερώτηση από justjim επί 2021-05-30 04:17:13

The seller Dear customer, this bicycle has a CE certificate. You can contact the customer to get it.

2021-06-01 04:38:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)