Όλα τα μηνύματα

Coops It checks INDIVIDUAL cell voltages, and the alarm starts when ANY of the cells is under the voltage threshold. You should have read the other questions, as this has already been answered previously.

2020-10-13 08:38:08 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

RRRyu if you can see the "buy" button then it means that you will have no problem buying it. try without fear, banggood customer service is very good and they always give me my money back for this kind of problems.

2021-06-23 09:07:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

quaduo at least the weight, amps and rate is corrrect, i can confirm, dimensions id have to measure

2021-05-21 09:35:16 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Durandal 2 pieces. Both LEFT wheels: Left Front, and Left Rear. You get two identical left side wheels. if you put any on the right side, tire thread will be facing wrong direction, backwards.

2021-02-09 06:21:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Durandal Use Mijia Reader, or MijiaTemp - small 3rd party Android apps on PlayStore that work great for setting the time, reading temperature&humidity and battery power. Ignore intrusive and huge Xiaomi's Mi Home spyware.

2021-01-21 08:48:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: The watch running 30 delay with actual time how can I set it I tried many ways but not set it

Ερώτηση από hari krishna επί 2020-01-16 12:05:24

Durandal Use Mijia Reader, or MijiaTemp - small 3rd party Android apps on PlayStore that work great for setting the time, reading temperature&humidity and battery power. Ignore intrusive and huge Xiaomi's Mi Home spyware.

2021-01-21 08:46:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Need an application or the adjustment is performed on the device itself?

Ερώτηση από oliveirasp55 επί 2019-06-25 10:05:53

Durandal Use Mijia Reader, or MijiaTemp - small 3rd party Android apps on PlayStore that work great for setting the time, reading temperature&humidity and battery power. Ignore intrusive and huge Xiaomi's Mi Home spyware.

2021-01-21 08:45:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)