Όλα τα μηνύματα

Ερ: Ele é a prova d'água?

Ερώτηση από Leo επί 2018-05-26 02:21:34

klausgabriel forgetabout it

2022-01-15 07:34:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: there is no user-manual given with the watch. Please add how to changce the YEARs setting

Ερώτηση από klausgabriel επί 2021-04-24 02:47:09

The seller Would you please contact our customer service:service@banggood.com Please send us your order number and this video to show your problem. We will help you.

2021-05-06 09:43:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)