Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello why don't answer every question the seller is not sure what he is selling

Ερώτηση από Ercan Acar επί 2020-10-23 04:51:23

Yesterdaywas Hello, what is your question?

2020-10-26 08:29:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Buttons Hello, if the product is of quality, you can send pictures and videos to our customer service@banggood.com, they can help you

2020-10-26 08:21:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I use Bangladesh and Saudi Sim card in this watch?

Ερώτηση από BG242252113 επί 2020-10-25 04:16:40

Marslon Hello, you can find the frequency band in your area on the Internet, and then refer to the frequency band in the parameter table to determine whether your sim card can be used

2020-10-26 08:18:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can i swim? "open water" what forse It mean? thks

Ερώτηση από BG223253834 επί 2020-09-18 04:30:42

xiaohui Yes,you can.Open water refers to natural waters such as rivers, lakes and oceans

2020-09-18 08:50:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Filigreewas Hello, in order to improve the battery life of the watch, this watch does not have an always on function.

2020-09-18 08:46:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Se puede ver bien la pantalla al Sol cuando hay mucha luz

Ερώτηση από BG111544312 επί 2020-09-12 02:21:58

Mirthful Hola, el reloj puede ajustar el brillo de la pantalla para ayudarte a usar mejor el reloj en varios escenarios.

2020-09-18 08:45:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It seems that my charging cable is broken. Can I buy only the cable?

Ερώτηση από BG373850402 επί 2020-09-12 07:09:54

Rawson Please contact our customer service: service@banggood.com. They can help you to change a new one.

2020-09-18 08:42:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)