Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will this Motor work with a small Racestar 35a ESC? I have no room for a 60a -.-

Ερώτηση από Huubii επί 2021-03-15 10:40:51

jsanfilippo1975 No, this needs an esc with 3.5mm banana plugs.

2021-10-23 04:24:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: fit on the DHK Maximus/JLB 21101?

Ερώτηση από Huubii επί 2020-11-30 05:51:25

BG504210151 excellent for upgrade in my blackout

2021-09-19 03:24:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this fit on a959 rc car chasis

Ερώτηση από BG369385017 επί 2021-07-06 02:19:31

Huubii Nein. a959 diffs sind anders

2021-07-12 10:24:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)