Όλα τα μηνύματα

Ερ: est ce qu'il fais 6s en 1720 kV ?

Ερώτηση από BG444497131 επί 2022-01-04 10:20:37

wolverineDave yes if you have the right esc for a lot of amperage .

2024-03-26 02:35:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Is this esc compatible with the racestar motors?

Ερώτηση από BG617251385 επί 2024-03-24 06:07:28

wolverineDave for sure .

2024-03-26 02:34:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with UDI Arrow 5 (UDI005)?

Ερώτηση από BG242532151 επί 2023-08-15 07:28:03

wolverineDave perfect and reliable

2023-10-20 04:36:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what conector type is it pls

Ερώτηση από BG155520143 επί 2022-07-25 10:34:20

wolverineDave for servo it's a normal 3 pins , for the esc to battery it is a G3 4 pins connector ( left 1st pin =black from esc , middle 2 pins = red jumper between these two pins , 4 th pin = red to esc .

2022-11-07 03:49:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will this fit in a tamiya tt02?

Ερώτηση από BG914251131 επί 2022-11-05 10:15:08

wolverineDave i don't think so , a little too big for 1:10 scale

2022-11-07 03:32:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I use 3s on a 5200kv motor?

Ερώτηση από George επί 2021-05-26 04:26:57

wolverineDave if your motor can support rpm more than 50 000 only . If the specs of your motor allow it , the esc is going to take it for sure , but if your motor data is 50 000 rpm max like as usual it is better not to try it , i would take a 4300kv instead , you'll be find with that and your battery is going to last longer , and more torque than with a 5200kv . Specialy if your vehicule is heavy or have big tires on , better to go with less kv motors and get more torque .

2022-06-25 09:56:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

wolverineDave yes , especialy this one because it is very compact , small and powerfull .

2022-06-25 09:42:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: this esc apply with scale 1/10? compatible with ZD racing scale 1/10

Ερώτηση από BG411841414 επί 2021-01-21 09:24:04

wolverineDave yes for sure , that's why it is max10 , 1:10scale , max8 is for 1:8 scale and max6 for 1:6 scale .

2022-06-25 09:41:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what kind of motor mont would be recommended for this motor?

Ερώτηση από BG523217381 επί 2022-06-12 10:40:04

wolverineDave front bolting flange

2022-06-12 02:33:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)