Όλα τα μηνύματα

BG233556385 Hi I got 3 hoods for the air assist and 1 safety google for the engraver.

2022-11-22 05:59:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it comes with power supply device?

Ερώτηση από Costa επί 2022-11-22 03:00:48

BG233556385 Yes. It has an own, independent power supply.

2022-11-22 05:57:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

BG233556385 Ask the correct lumen from producer or distributor. No one who measured lux level at own home or just some who has lux meter. If you need lux level buy in a special lightning shop.

2022-09-13 05:30:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: hello, is it possible to engrave names of my costumers on stainless steel necklaces?

Ερώτηση από BG914445372 επί 2022-08-18 04:44:29

BG233556385 No. This is a rotary not a laser engraver. I tried to use Atomstack A5 PRO laser engraver on metal surfaces but it is too weak. If the stainles steel coated with paint or die cast you can engrave into the paint.

2022-09-13 05:23:44 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)