Όλα τα μηνύματα

Ερ: with EU adapter?

Ερώτηση από BG651384338 επί 2021-08-06 10:20:13

BG158125410 Yesthere's a (simple) adapter - and the power suppy unit is EC standard

2022-01-27 02:24:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how to install, received, but not able to stick it on, not working!

Ερώτηση από BG651384338 επί 2021-09-22 07:24:29

AIANTONIA Your usage is wrong, try again

2021-09-26 08:42:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG651384338 Sorry, but waist of money. "with "Adhesives" -- like a big joke, not able to work more than 24 hours.Also, your support do not reply on my complains, to many missings, like EU adapteres etc.

BG651384338 11/09/2021
0
Σχόλια (1)