Όλα τα μηνύματα

Ερ: teria estes pneus sem as rodas

Ερώτηση από GNjorge επί 2021-10-27 01:52:22

The seller Sorry the outer tyre or inner rim cannot be sold separately

2021-10-28 03:24:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ola serve no jy66

Ερώτηση από GNjorge επί 2021-10-19 08:45:05

The seller not for jy66

2021-10-30 03:26:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: qual tamanho dos pneus em centímetros

Ερώτηση από GNjorge επί 2021-10-02 05:13:11

The seller Hi,these tires outer diameter is about 59mm,thickness(width) is about 20mm

2021-10-07 05:04:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can I buy just the screw nut?

Ερώτηση από BG211312251 επί 2020-11-30 02:15:51

GNjorge deste kit vem com as artes e as porcas e parafusos tudo junto

2021-09-04 11:39:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: bom dia E só o case , ele não carrega?

Ερώτηση από Ricardo επί 2020-08-22 12:40:52

GNjorge e só uma casa as peças cem soltas dentro a meu ver e inútil

2021-09-04 11:38:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: o chassis é igual à D90?

Ερώτηση από Dfopf επί 2019-03-19 07:43:10

GNjorge acho que sim e igual

2021-09-04 11:37:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: olá só pra confirmar este valor eo carro completo com controle ??

Ερώτηση από BG563217544 επί 2021-06-10 12:54:56

JoelCruzRCGarage The Selection no.1 2 and 3 is for RC unit. the selection no.4 is for the figure acessories no.5 is for the led bar.

2021-08-28 07:32:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Oi qual tamanho das rodas e serve no mn45tr

Ερώτηση από GNjorge επί 2021-07-11 09:16:31

The seller For mn45 rc car,you can buy product id:1741745 tires part

2021-07-12 06:13:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG196853121 Oi tudo bem estou pensando em comprar já testou funciona bem ??

BG216225216 13/08/2020
2
Σχόλια (2)